07:23 | 06/07/2018

12 hãng tham dự Vietnam Motorshow 2017, thêm Mercedes-Benz, không có Thaco

Trong Thế Giới Xe | 12 hãng tham dự Vietnam Motor Show 2017, thêm Mercedes-Benz, không có Thaco.