Chương trình biểu diễn Volkswagen tại Vietnam Motor Show 2018

12:38 | 27/10/2018