Khai mạc Triễn lãm Ô tô Việt Nam lần thứ 13 (Vietnam Motor Show 2017)

13:05 | 06/07/2018