Báo chí – VMS

Thông cáo báo chí

10/09/2019

Tín hiệu tăng trưởng ổn định của nền kinh tế cũng như sự chuyển dịch tích cực của đầu tư nước ngoài và thương mại sẽ là những cơ hội rất tốt cho sự phát triển của các côn ...

cover
05/09/2019

Vietnam Motor Show 2019 (VMS) sẽ diễn ra vào 23 đến 27/10/2019, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm lần này có sự gó ...

Báo chí viết về VMS 2019

02/08/2019

Triển lãm ôtô Việt Nam 2019 (Vietnam Motor Show 2019 – VMS 2019) sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 27/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC, Quận 7, TP.HCM với ...

02/08/2019

Vietnam Motor Show (VMS) sẽ trở lại từ ngày 23-27/10/2019 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC, Quận 7, TP.HCM, với sự tham gia của 15 thương hiệu hàng đầu thế ...

02/08/2019

Triển lãm Ô tô Việt Nam – Vietnam Motor Show 2019 (VMS 2019) sẽ diễn ra từ ngày 23 – 27/10/2019, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC, Quận 7, TP H ...

Tư liệu hình ảnh

Tin tức

ín hiệu tăng trưởng ổn định của nền kinh tế cũng như sự chuyển dịch tích cực của đầu tư nước ngoài v...
cover
ietnam Motor Show 2019 (VMS) sẽ diễn ra vào 23 đến 27/10/2019, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sà...
riển lãm ôtô Việt Nam 2019 (Vietnam Motor Show 2019 – VMS 2019) sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 27/1...
ietnam Motor Show (VMS) sẽ trở lại từ ngày 23-27/10/2019 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn ...
riển lãm Ô tô Việt Nam – Vietnam Motor Show 2019 (VMS 2019) sẽ diễn ra từ ngày 23 – 27/1...