Agenda - Triển lãm ôtô Việt Nam 2019

Agenda

 Ngày 23-27 tháng 10, 2019
 Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC
799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
08:00
Tour báo chí
15:00
Lễ khai mạc & VIP Tour
17:00
Mở cửa đại chúng
20:00
Kết thúc chương trình
08:00-12:00
Hội thảo: Xây dựng thị trường lấy khách hàng làm trung tâm cho ngành ô tô Việt Nam - Phòng Sunflower, tầng 3, Trung tâm Triển lãm SECC
08:00-18:00
Chương trình trải nghiệm lái xe của JAGUAR & LAND ROVER Above & Beyond Tour - Ngoài trời
09:00
Mở cửa đại chúng
09:30
Audi
09:45
Giải lao
09:50
Ford
10:05
Giải lao
10:10
Honda
10:25
Giải lao
10:30
Jaguar
10:30-10:45
Chương trình biểu diễn Vinfast - Ngoài trời
10:45
Giải lao
10:50
Land Rover
11:00
Chương trình biểu diễn ô tô mạo hiểm Subaru - Russ Swift Stunt Show - Ngoài trời
11:05
Giải lao
11:10
Lexus
11:25
Giải lao
11:30
Mercedes
11:45
Giải lao
11:50
Mitsubishi
12:05
Nghỉ trưa
12:50
Nissan
13:05
Giải lao
13:10
Subaru
13:25
Giải lao
13:30
Suzuki
13:45
Giải lao
13:50
Toyota
14:00-16:00
Chương trình biểu diễn ô tô mạo hiểm của SubaruSubaru - Russ Swift Stunt Show - Ngoài trời
14:00-14:15
Chương trình biểu diễn Vinfast - Ngoài trời
14:05
Giải lao
14:10
Volkswagen
14:25
Giải lao
14:30
Volvo
14:45
Giải lao
14:50
Audi
15:05
Giải lao
15:10
Ford
15:25
Giải lao
15:30
Honda
15:45
Giải lao
15:50
Jaguar
16:05
Giải lao
16:10
Land Rover
16:25
Giải lao
16:30
Lexus
16:45
Giải lao
16:50
Mercedes
17:05
Giải lao
17:10
Mitsubishi
17:25
Giải lao
17:30
Nissan
17:45
Giải lao
17:50
Subaru
18:05
Giải lao
18:10
Suzuki
18:25
Giải lao
18:30
Toyota
18:45
Giải lao
18:50
Volkswagen
19:05
Giải lao
19:10
Volvo
08:00-18:00
Chương trình trải nghiệm lái xe của JAGUAR & LAND ROVER Above & Beyond Tour - Ngoài trời
09:00
Mở cửa đại chúng
09:30
Mitsubishi
09:45
Giải lao
09:50
Nissan
10:05
Giải lao
10:10
Subaru
10:25
Giải lao
10:30
Suzuki
10:30-10:45
Chương trình biểu diễn Vinfast - Ngoài trời
10:45
Giải lao
10:50
Toyota
11:00
Chương trình biểu diễn ô tô mạo hiểm Subaru - Russ Swift Stunt Show - Ngoài trời
11:05
Giải lao
11:10
Volkswagen
11:25
Giải lao
11:30
Volvo
11:45
Giải lao
11:50
Audi
12:05
Nghỉ trưa
12:50
Ford
13:05
Giải lao
13:10
Honda
13:25
Giải lao
13:30
Jaguar
13:45
Giải lao
13:50
Land Rover
14:00-16:00
Chương trình biểu diễn ô tô mạo hiểm của SubaruSubaru - Russ Swift Stunt Show - Ngoài trời
14:00-14:15
Chương trình biểu diễn Vinfast - Ngoài trời
14:05
Giải lao
14:10
Lexus
14:25
Giải lao
14:30
Mercedes
14:45
Giải lao
14:50
Mitsubishi
15:05
Giải lao
15:10
Nissan
15:25
Giải lao
15:30
Subaru
15:45
Giải lao
15:50
Suzuki
16:05
Giải lao
16:10
Toyota
16:25
Giải lao
16:30
Volkswagen
16:45
Giải lao
16:50
Volvo
17:05
Giải lao
17:10
Audi
17:25
Giải lao
17:30
Ford
17:45
Giải lao
17:50
Honda
18:05
Giải lao
18:10
Jaguar
18:25
Giải lao
18:30
Land Rover
18:45
Giải lao
18:50
Lexus
19:05
Giải lao
19:10
Mercedes
08:00-18:00
Chương trình trải nghiệm lái xe của JAGUAR & LAND ROVER Above & Beyond Tour - Ngoài trời
09:00
Mở cửa đại chúng
09:30
Volvo
09:45
Giải lao
09:50
Audi
10:05
Giải lao
10:10
Ford
10:25
Giải lao
10:30
Honda
10:30-10:45
Chương trình biểu diễn Vinfast - Ngoài trời
10:45
Giải lao
10:50
Jaguar
11:00
Chương trình biểu diễn ô tô mạo hiểm Subaru - Russ Swift Stunt Show - Ngoài trời
11:05
Giải lao
11:10
Land Rover
11:25
Giải lao
11:30
Lexus
11:45
Giải lao
11:50
Mercedes
12:05
Nghỉ trưa
12:50
Mitsubishi
13:05
Giải lao
13:10
Nissan
13:25
Giải lao
13:30
Subaru
13:45
Giải lao
13:50
Suzuki
14:00-16:00
Chương trình biểu diễn ô tô mạo hiểm của SubaruSubaru - Russ Swift Stunt Show - Ngoài trời
14:00-14:15
Chương trình biểu diễn Vinfast - Ngoài trời
14:05
Giải lao
14:10
Toyota
14:25
Giải lao
14:30
Volkswagen
14:45
Giải lao
14:50
Volvo
15:05
Giải lao
15:10
Audi
15:25
Giải lao
15:30
Ford
15:45
Giải lao
15:50
Honda
16:05
Giải lao
16:10
Jaguar
16:25
Giải lao
16:30
Land Rover
16:45
Giải lao
16:50
Lexus
17:05
Giải lao
17:10
Mercedes
17:25
Giải lao
17:30
Mitsubishi
17:45
Giải lao
17:50
Nissan
18:05
Giải lao
18:10
Subaru
18:25
Giải lao
18:30
Suzuki
18:45
Giải lao
18:50
Toyota
19:05
Giải lao
19:10
Volkswagen
08:00-18:00
Chương trình trải nghiệm lái xe của JAGUAR & LAND ROVER Above & Beyond Tour - Ngoài trời
09:00
Mở cửa đại chúng
09:30
Mercedes
09:45
Giải lao
09:50
Mitsubishi
10:05
Giải lao
10:10
Nissan
10:25
Giải lao
10:30
Subaru
10:30-10:45
Chương trình biểu diễn Vinfast - Ngoài trời
10:45
Giải lao
10:50
Suzuki
11:00
Chương trình biểu diễn ô tô mạo hiểm Subaru - Russ Swift Stunt Show - Ngoài trời
11:05
Giải lao
11:10
Toyota
11:25
Giải lao
11:30
Volkswagen
11:45
Giải lao
11:50
Volvo
12:05
Nghỉ trưa
12:50
Audi
13:05
Giải lao
13:10
Ford
13:25
Giải lao
13:30
Honda
13:45
Giải lao
13:50
Jaguar
14:00-16:00
Chương trình biểu diễn ô tô mạo hiểm của SubaruSubaru - Russ Swift Stunt Show - Ngoài trời
14:00-14:15
Chương trình biểu diễn Vinfast - Ngoài trời
14:05
Giải lao
14:10
Land Rover
14:25
Giải lao
14:30
Lexus
14:45
Giải lao
14:50
Mercedes
15:05
Giải lao
15:10
Mitsubishi
15:25
Giải lao
15:30
Nissan
15:45
Giải lao
15:50
Subaru
16:05
Giải lao
16:10
Suzuki
16:25
Giải lao
16:30
Toyota
16:45
Giải lao
16:50
Volkswagen
17:05
Giải lao
17:10
Volvo
17:25
Giải lao
17:30
Audi
17:45
Giải lao
17:50
Ford
18:05
Giải lao
18:10
Honda
18:25
Giải lao
18:30
Jaguar
18:45
Giải lao
18:50
Land Rover
19:05
Giải lao
19:10
Lexus