Bạn mong chờ điều gì nhất tại Vietnam Motor Show 2018?

08:47 | 04/10/2018