Chương trình biểu diễn Volkswagen tại Vietnam Motor Show 2018

05:38 | 27/10/2018