Trong Vietnam Motor Show 2018, góc điểm nhấn của Chevrolet có gì đặc biệt?

05:45 | 27/10/2018