Agenda – VMS

Agenda

 Ngày 23-27 tháng 10, 2019
 Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC
799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
08:00
Tour báo chí
15:00
Lễ khai mạc & VIP Tour
17:00
Mở cửa đại chúng
20:00
Kết thúc chương trình
09:00
Mở cửa đại chúng
20:00
Kết thúc chương trình
09:00
Mở cửa đại chúng
20:00
Kết thúc chương trình
09:00
Mở cửa đại chúng
20:00
Kết thúc chương trình
09:00
Mở cửa đại chúng
20:00
Kết thúc chương trình